Bronowicka 65 - logo Bronowicka 65 - logo

Inwestycja

Bronowicka 65 - Po prostu dobre budownictwo.

Nowocześnie zaaranżowane układy wnętrz - uzupełnione przez eleganckie wykończenie i starannie dobrane materiały fasad. Bronowicka 65 to kameralna inwestycja zlokalizowana w starej części Bronowic. Dobrze rozwinięta infrastruktura miejska oraz zielone tereny rekreacyjne. Wysoką jakość robót oraz dotrzymanie terminu ich zakończenia gwarantuje generalny wykonawca - WB PROJEKT. Zakończenie budowy planowane jest na IV kwartał 2019 r.

Pliki do pobrania Standard inwestycji Plan zagospodarowania terenu

Lokalizacja

Świetna komunikacja dzięki szybkiemu i bezpośredniemu dojazdowi do rynku. Sąsiedztwo terenów zielonych, szkół przedszkoli, sklepów, kościołów oraz innych obiektów użyteczności publicznej

Mapa okolicy

Wybór mieszkań

Wybierz piętro
na wizualizacji
Aby przejść do widoku mieszkań naciśnij dwukrotnie na wybranę piętro
first_floor

Kontakt

Biuro sprzedaży

Grupa Nieruchomości Kraków

ul. Karmelicka 30/1, 31-128 Kraków

(12) 416 16 16 / +48 792 930 950 / +48 883 137 922 biuro@gnk.pl
facebook Bronowicka 65 Bronowicka 65 - facebook
Inwestor

“Po prostu dobre budownictwo”

To motto działania, od lat przyświecające WB Projekt - wykonawcy który rozumie potrzeby, pragnienia i oczekiwania swoich klientów.

wb projekt logo

Napisz do nas

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą,
prosimy o pozostawienie danych

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy, także w celu wysyłania informacji handlowej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 • Administratorem Pana/i danych osobowych jest Grupa Nieruchomości Kraków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-128), ul. Karmelicka 30/1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000610234, NIP: 6762504469, Regon: 36411478200000 Telefon: 12 4161616, e-mail: biuro@gnk.pl zwana dalej „Spółką” lub „Administratorem”.
 • Pokaż dalszą część informacji
 • 1. Podstawą przetwarzania danych jest w pierwszej kolejności Pana/i zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a - ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”. W dalszej kolejności dane osobowe przetwarzane są na podstawie zawarcia i wykonania umowy łączącej Pana/i ze Spółką (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacji przez Spółkę czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prawnie uzasadnionego interesu Spółki, w tym marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • 2. Administrator przetwarza następujące kategorie Pana/i danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
 • 3. Pana/i dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem tj.: obsłudze IT, podwykonawcom realizującym zadania w imieniu Administratora (agentom Spółki, agencjom reklamowym, podmiotom pośredniczącym w sprzedaży nieruchomości) oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi: doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.
 • 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi. Podanie niniejszych danych jest niezbędne do realizacji umowy w prowadzonej przez Administratora działalności oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji, realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
 • 5. Dane nie podlegają profilowaniu.
 • 6. Pana/i dane osobowe obecnie nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 • 7. Dane są przetwarzane przez okres: korzystania z usług świadczonych przez Administratora, a po ich zakończeniu, do upływu okresu przedawnienia roszczeń (zazwyczaj 10 lat) lub innych terminów wynikających z przepisów prawa dotyczących realizowanych usług. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Państwa zgody – do czasu jej cofnięcia.
 • 8. Ma Pan/i prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem tej zgody. Ma Pan/i prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Ma Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich oraz ich usunięcia, a także prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • 9. Wszelkie pytania proszę kierować pod adres: biuro@gnk.pl